Účetnictví

Vedení podvojného účetnictví, vedení daňové evidence, mzdy a personalistika,sestavování podkladů pro přiznání úvěrů.

Daň. poradenství

Hot-line řešení zajišťuje v co nejkratším čase – nejdéle do druhého dne, zpracování stanovisek k problémům našich klientů.

Reference

Naše firma zpracovává účetnictví, včetně mzdových a personálních agend pro firmy širokého okruhu ekonomických činností.

Kontakt

Poskytování daňového poradenství. Vedení účetnictví, daňové evidence i mzdové agendy.

 


 

Poskytování daňového poradenství. Vedení účetnictví, daňové evidence i mzdové agendy.

V oblasti daňového poradenství a vedení účetnictví působíme od roku 1995.

Zpracováváme účetnictví, včetně mzdových a personálních agend.


Aktuálně

 

Zahraniční DPH

Do 30. září lze požádat o vrácení daně za plnění uskutečněná v jiném členském státě. Pokud český plátce daně uhradil v roce 2016 daň jiného státu EU, může o její vrácení požádat do 30. září 2017. Musí však být splněny následující podmínky: Jde o daň uplatněnou...

Minimální mzda od 1.1.2016

Od roku 2016 se zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. V návaznosti na to se valorizují také nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro...

Kontrolní hlášení

 Vážení klienti, jak jste již byli informováni, od roku 2016 vzniká pro plátce DPH nová povinnost, a to podávání kontrolního hlášení. Toto hlášení se bude u všech plátců podávat měsíčně a pouze elektronicky. Termín podání je vždy 25. dne v měsíci, je zrušena 5denní...